THÔNG TIN HỮU ÍCH

THÍ SINH ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐỂ  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TỪ NGÀY 20/01/2019 ĐẾN HẾT 17h00 NGÀY 11.4.2019.

THÍ SINH  ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN TRONG CÁC KỲ TUYỂN SINH TRƯỚC CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG 2019.