THÔNG TIN HỮU ÍCH
  • THÍ SINH ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN THẺ DỰ THI TỪ NGÀY 13/9/2018.
  • THÍ SINH TẬP TRUNG TẠI ĐIỂM THI TỪ 6H45 VÀ THAM DỰ BÀI THI ĐẦU TIÊN TỪ 7H30 NGÀY 15/9/2018.
  • THÍ SINH MANG THEO CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN HOẶC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, 2 ẢNH THẺ 4x6 ĐỂ XUẤT TRÌNH TẠI PHÒNG THI.
  • THÍ SINH DỰ THI BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NGOẠI NGỮ CẦN CHUẨN BỊ BÚT CHÌ ĐỂ LÀM BÀI THI.