THÔNG TIN HỮU ÍCH

- THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TỪ 8h00 NGÀY 15/6 ĐẾN 17h00 NGÀY 31/8/2018.

- NHỮNG THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TỪ CÁC ĐỢT TUYỂN SINH TRƯỚC KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI. THÍ SINH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐÃ CÓ ĐỂ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG ĐỢT 2 NĂM 2018.

- THÍ SINH SỬ DỤNG SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN LÀM TÊN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG. 

- TRONG SUỐT THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, THÍ SINH CẦN THEO DÕI CÁC PHẢN HỒI TỪ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐỂ BỔ SUNG HỒ SƠ CÒN THIẾU NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU.