THÔNG TIN HỮU ÍCH

- THÍ SINH ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐỂ TRA CỨU KẾT QUẢ THI.

- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI SẼ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 09/06/2017.