THÔNG TIN HỮU ÍCH

- THÍ SINH ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN THẺ DỰ THI TỪ NGÀY 07/9/2017.

- THÍ SINH TẬP TRUNG TẠI ĐIỂM THI TỪ 6h45 VÀ THAM DỰ BÀI THI ĐẦU TIÊN TỪ 7h30 NGÀY 09/9/2017.

- THÍ SINH MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, 02 ẢNH THẺ 4x6 ĐỂ XUẤT TRÌNH TẠI PHÒNG THI. 

- THÍ SINH DỰ THI BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NGOẠI NGỮ CẦN CHUẨN BỊ BÚT CHÌ ĐỀ LÀM BÀI THI.