THÔNG TIN HỮU ÍCH

- THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TỪ NGÀY 10/7 - 11/8/2017.

- NHỮNG THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TỪ ĐỢT 1 NĂM 2017 KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI. THÍ SINH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐÃ CÓ ĐỂ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG ĐỢT 2 NĂM 2017.

- THÍ SINH SỬ DỤNG SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN LÀM TÊN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG. 

- TRONG SUỐT THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, THÍ SINH CẦN THEO DÕI CÁC PHẢN HỒI TỪ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐỂ BỔ SUNG HỒ SƠ CÒN THIẾU NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU.