THÔNG TIN HỮU ÍCH

- THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TỪ NGÀY 21/01 - 06/4/2018

- NHỮNG THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TỪ NĂM 2017 KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI. THÍ SINH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐÃ CÓ ĐỂ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG NĂM 2018.

- THÍ SINH SỬ DỤNG SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN LÀM TÊN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG. 

- TRONG SUỐT THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, THÍ SINH CẦN THEO DÕI CÁC PHẢN HỒI TỪ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐỂ BỔ SUNG HỒ SƠ CÒN THIẾU NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU.