THÔNG TIN HỮU ÍCH

- THÍ SINH ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN THẺ DỰ THI TỪ NGÀY 18/4/2018.

- THÍ SINH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TẬP TRUNG TẠI ĐIỂM THI TỪ 7h15, CÁC THÍ SINH CÒN LẠI TẬP TRUNG TẠI ĐIỂM THI TỪ 6h45 NGÀY 21/4/2018.

- THÍ SINH MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, 02 ẢNH THẺ 4x6 ĐỂ XUẤT TRÌNH TẠI PHÒNG THI. 

- THÍ SINH DỰ THI BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NGOẠI NGỮ CẦN CHUẨN BỊ BÚT CHÌ ĐỀ LÀM BÀI THI.