THÔNG TIN HỮU ÍCH

- THÍ SINH ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐỂ TRA CỨU ĐIỂM THI TỪ NGÀY 29/9/2017.

- THÍ SINH ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐỂ TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC TỪ NGÀY 25/10/2017.