Đã hết thời hạn đăng ký hồ sơ dự thi: Đợt 2 năm 2018