Đã hết thời hạn đăng ký hồ sơ dự thi: Đợt 1 năm 2018